Pénztári tudástár

A tagdíjak tárgyévi esedékesség előtti megfizetése - ÖPOSZ útmutató

Javasolt, hogy a Pénztárak tegyék lehetővé tagjaik számára a tagdíjaknak a tárgyévre vonatkozóan az esedékesség előtti megfizetését.

A pénztártag ennek értelmében, a tárgyévben bármikor megfizetheti az éves tagdíjat vagy egy részét. Tárgyévben a következő évi tagdíj nem fizethető meg. Tárgyévben az éves tagdíjon felüli befizetés többletbefizetésnek minősül.

Elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás tagdíjak esedékesség előtti megfizetése esetén

Az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás alkalmazása esetén vizsgálni szükséges a teljes tárgyévi befizetést és amennyiben annak alapján a pénztártag tárgyévben előre megfizette a tagdíj időarányos részét (is), akkor hozamelvonás nem érvényesíthető, függetlenül attól, hogy az előre fizetés tárgyévben mikor teljesült.

Az útmutató címzettei az ÖPOSZ tagpénztárai.

#tagdíj

Kiemelt bejegyzések