Pénztári tudástár

Adókörnyezet a jogi munkacsoport előtt

Adóváltozások

Megjelentek röviden áttekintenek az egyes, az adóváltozások kapcsán felmerült kérdéseket, melyek kapcsán a következőket állapítják meg:

  • a munkáltatói hozzájárulás/adomány jogcímen utalt juttatás számviteli szempontból nem összevonható jövedelem: személyi jellegű egyéb kifizetésként számolandók el a könyvelésben és bár a munkabérrel megegyező az adó- és járulékterhük, nem válnak bérköltséggé

  • Mivel az adókörnyezet változása miatt, ha a munkáltatók a korábbi juttatási mértéktől eltérő összeget juttatnak, akkor munkáltatói szerződés erre vonatkozó pontjának módosítása, változásbejelentés is várható, felmerül, hogy a vállalt tagdíj munkáltató általi megjelölése bruttó, vagy nettó összegként történjen. A munkacsoport véleménye, hogy a nettó juttatási összeg feltüntetése a logikus eljárás (illetve az utalásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás, lista is ezt a nettó összeget tartalmazza egy-egy tag vonatkozásában). Ugyanezen oknál fogva a nettó összeget érdemes a tagdíjátvállalás mértékének tekinteni (de rögzítésre kerülhet a szerződésben utalás a bruttó összegre, vagyis az, hogy a nettó összeg megjelölése mellett a munkáltató amúgy a bruttóból megfelelő adót von).

Célzott szolgáltatás

A Pénzügyminisztérium és az MNB szakérői valamint az ÖPOSZ elnökségének képviselői közös megbeszélés-sorozatot tartanak és a nyitó egyeztetésre a héten kerül sor. Az egyeztetés-sorozat fő témái egy lehetséges garanciarendszer stratégiai kérdéseinek átbeszélése – ehhez kapcsolódóan a pénztári működési környezetet érintő egyes kérdések és jobbító kezdeményezések pl. nem fizetők hozamlevonásának kérdései, illetve a célzott szolgáltatással kapcsolatos kérdések megvitatása. Ez utóbbi téma kapcsán az elnök kéri, hogy a munkacsoport foglaljon állást, kívánnak-e valamely konkrét kérdést fókuszba helyezni, vagy van-e olyan szakmai javaslatuk, jogi szempontjuk, amit fel kívánnak vetni.

Résztvevők részletesen elemzik a jogszabályi kereteket és azok gyakorlati kitöltését a gyakorlati tapasztalatok fényében is (így pl. egészségpénztári elszámolható szolgáltatások köre, önsegélyező szolgáltatások elszámolása és adózása valamit a 180 napos szabály (nem)alkalmazása, a juttatás nyilvántartásának kérdései, örökölhetőség kérdése, munkáltató/támogató végelszámolása, egyebek) és arra a következtetésre jutnak, hogy a jogszabályi keretek által a termék kapcsán kérdést egyelőre nem kívánnak feltenni az MNB részére és a PM oldalán annak módosítását célzó kezdeményezést nem látnak szükségesnek.

Pmt

Bisnode RDC online lekérdezés

Dr. Kravalik Gábor feleleveníti, hogy az ÖPOSZ előfizetése keretében a Bisnode közvetlenül hozzáférést ad a Pénztárak számára az ún. RDC Online felületéhez, ahol a felhasználók egyesével ellenőrizhetik a magánszemélyek PEP érintettségét. A rendszeren a Pénztárszövetség által rendelt csomagon belül minden ÖPOSZ tag egyedileg futtathat lekérdezéseket. Így lehet biztosítani a fokozott átvilágítási kötelezettségek teljesítésének MNB által elvárt szintjét. A rendelkezésre álló keretet az ÖPOSZ összestagja között taglétszámarányosan osztja ki.[i]

Munkáltatói azonosítás

A hatályos[1] MNB Rendelet szerint a munkáltatókat is át kell világítani, azonban ezt egyszerűsített módon lehet megtenni, vagyis a Pénztár a munkáltató/támogató személyes megjelenése nélkül rögzíti az adatokat, ellenőriz, majd monitorozza a kapcsolatot.

Az MNB rendelet alapján a munkáltatói tagok azonosításának gyakorlati problémáira, kérdéseire is kitérnek a munkacsoport tagjai, vagyis röviden megvitatják konkrétan hogyan történik a tulajdonosi háttér feltárása hogyan járnak el külföldön bejegyzett/külföldi tulajdonossal rendelkező cégek esetében (cégkivonat alapján ellenőrzés– külföldi cégek esetében pl. eurlex adatok) vagy hogy a meglévő munkáltató partnerekre milyen szabályt alkalmaznak (egyszerűsített átvilágítást és monitoringot). Létező gyakorlat pl. a szerződésben kikötni, hogy a munkáltató maga is vállalja, hogy jelzi, ha kockázatos besorolásúvá válik.

MNB rendelet szövege

Mivel az MNB rendelet szövegezése viszont – bár érezhető a jogalkotói szándék a célzott szolgáltatás jogcímen befizető munkáltatók, támogatók szintén egyszerűsített azonosítás alá sorolásának szándéka - pontatlan lett, annak módosítását kezdeményezni fogja az ÖPOSZ:

„13. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral munkáltatói hozzájárulás fizetésére szerződött, az önkéntes pénztár magánszemély tagjai számára munkáltatói támogatást juttató (munkáltatói tag), valamint az önkéntes pénztárba célzott szolgáltatás nyújtása során befizetést teljesítő olyan munkáltató, vagy támogató, amelynek tulajdonosi háttere tekintetében a szerződéskötéskor elérhető céginformációs adatbázis alapján kizárható, hogy stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban működő tulajdonosi körhöz kapcsolódik, és a pénztártag egyéni számlája, vagy a célzott szolgáltatások tartalékai javára az Európai Unión belül működő pénzintézeten keresztül teljesít befizetést,

Pmt. mintaszabályzat

Dr Kravalik Gábor kiemeli, hogy a dokumentum célja, hogy szakmai iránymutatásként, a Pénztári egyedi szabályzatok elkészítéséhez való útmutatásul szolgáljon, ezért egy keretrendszert jelent csupán melyet minden Pénztár saját maga kell, hogy kitöltsön gyakorlati elemekkel belső működésére és az általa készített kockázatelemzésre is tekintettel.

Az ÖPOSZ mintaszabályzata a munkacsoport véleménye szerint korrekten vezeti át a decemberi MNB rendelet szabályait.

A IV. Értelmező Rendelkezések 29. pontjában szerepel a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország fogalma, az országok felsorolásával. Tekintettel arra, hogy a lista folyamatosan változik és a szabályzat jelenleg sem a hatályos adatokat tartalmazza, Hódi Katalin törlésre javasolja a zárójelben szereplő felsorolást {amit a csatolt dokumentumban már töröltünk}, és szintén felveti, hogy az MNB rendelet 18.§ (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott szabály (egyszerűsített átvilágítás egyik esetköre, ha az ügyfél háromszázezer forint tőkeösszeget meg nem haladó kölcsönszerződést köt, és a kölcsön folyósítására és törlesztésére átutalással kerül sor, az ügyfél korábban létesített, már meglévő magyarországi bankszámláján keresztül) nem szerepel a szabályzatban, alkalmazható-e Pénztár esetében.

Egyebek

Dr. Kravalik Gábor beszámol róla, hogy az ÖPOSZ elindította legújabb, a társadalmi- és a jövő generációk iránt érzett felelősségvállalás jegyében idén februártól elinduló új projektjét a Pénzmester akadémiát és versenyt, ami középiskolás diákoknak szól. A 9-10-11. évfolyamos középiskolásoknak szervezett online verseny részleteit: https://www.penzmesterek.hu/oldalon lehet megtalálni. Az a versenyző, aki jól teljesít és a legjobb lesz értékes díjakat nyerhet (az első helyezett 300ezer, a második 150 ezer, a harmadik 50 ezer forintot, de a különdíjak is értékesek lesznek és ezek folyamatosan bővülnek is még).

[1] „13. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral munkáltatói hozzájárulás fizetésére szerződött, az önkéntes pénztár magánszemély tagjai számára munkáltatói támogatást juttató az önkéntes pénztárba célzott szolgáltatás nyújtása során befizetést teljesítő olyan munkáltató (munkáltatói tag), amelynek tulajdonosi háttere tekintetében a szerződéskötéskor elérhető céginformációs adatbázis alapján kizárható, hogy stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban működő tulajdonosi körhöz kapcsolódik, és a pénztártag egyéni számlája az Európai Unión belül működő pénzintézeten keresztül teljesít befizetést,

[i]

Pénztár

Bisnode lekérdezés létszám arányosan - fő/csomag/pénztár/év

Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár

451

Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár

454

Allianz Egészségpénztár

47

Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár

272

Artisjus Önkéntes Nyugdíjpénztár

1

Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár

22

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

53

Chinoin Önkéntes Nyugdíjpénztár

8

ELMŰ Önkéntes Nyugdíjpénztár

8

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

95

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

83

Generali Egészségpénztár

69

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

19

Honvéd Önkéntes Nyugdíjpénztár

100

Herendi Egészségpénztár

2

Izys Egészségpénztár

17

Medicina Egészségpénztár

156

MKB Önkéntes Nyugdíjpénztár

212

MKB-Pannónia Egészségpénztár

530

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár

565

OTP Egészségpénztár

624

Pannónia Önkéntes Nyugdíjpénztár

88

Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár

66

Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár

157

Prémium Egészségpénztár

567

Richter Önkéntes Nyugdíjpénztár

18

Taurus Önkéntes Nyugdíjpénztár

4

TEMPO Egészségpénztár

85

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár

78

Vasutas Egészségpénztár

91

Vitamin Egészségpénztár

58

5 000

#Adókörnyezet #Pmt #Célzottszolgáltatás #BisnodePEPlekérdezés

Kiemelt bejegyzések