Pénztári tudástár

Az új pénzmosás elleni törvény előkészítésében való részvétel javaslattétel, az ÖPOSZ kockázatelemzé

A jogi munkacsoport megbeszélésének fő témája az új pénzmosás elleni törvény előkészítésében való részvétel javaslattétel, az ÖPOSZ kockázatelemzése volt.

Háttér: Az ÖPOSZ kezdeményezése alapján a Pénztárszövetség elnöke és főtitkára személyes egyeztetést folytatott a Pénzügyminisztérium a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szakterületének vezetőjével Tárnoki-Zách Péterrel a pénztári szektort érintő szakmai javaslatokról.

Az egyeztetésen elhangzott, hogy nyár közepére (július vége/augusztus eleje) kerül társadalmi vita érdekében kiküldésre az új Pmt tv. javaslat. A direktíva implementálása szeptemberre be is fejeződik és ősszel az Országgyűlés elé kerülhet az új Pmt, mely 2020 január 10-től léphet hatályba.

Az ÖPOSZ ezt megelőzően lehetőséget kap egy három-lépcsős javaslat-tételre, egyeztetésre:

 • főbb gondolatok, (még nem normaszöveg-szerű) javaslatok beadása

 • személyes egyeztetés, irányokat megszabása az anyag alapján majd

 • normaszöveg benyújtása a jogalkotói munkához

Előzetes információk alapján, hogy az új törvény a szolgáltató egyedi kockázatértékelési alapján alkalmazható átvilágítás egyszerűsített átvilágítás kereteit tartalmazni fogja, de a jelenlegi MNB rendelettel szemben az EU gyakorlathoz igazodva nagyobb önállóságot ad majd minden érintett piacnak és egyben több követelményt állít majd, mint a hatályos jogszabály. Mindez azt jelenti, hogy várhatóan közeledik majd a normál és az egyszerűsített átvilágítás körében elvárt követelményrendszer. (Várhatóan a jogszabály például előír majd valamilyen okmány verifikáció, de valószínűleg tesz majd könnyítést is: azaz nem lesz kötelező ezt személyesen megtenni, hanem lehet például postai úton vagy elektronikusan.) Az új Pmt.n belül mód nyílhat speciális ágazati szabályok kialakítására a pénztári szférára vonatkozóan.

A PM-ben zajlott megbeszélésen bemutatásra kerültek a pénztári szektorban lévő intézmények Pmt hatálya alá tartozásával kapcsolatos kérdések, ágazati (különösen szolgáltatás irányultságú) különbözőségek, a tagi, munkáltatói befizetések jellegzetességei, de előkerült többek között a digitális azonosítás (ügyfélkapus/AVDH) kérdése is. Nyitottság volt az egészségpénztárak törvényi hatály alóli kivételének megvizsgálására, ill. a hármas tagolási azonosítási szint mellett egy speciális (még egyszerűbb) pénztári szabályok megalkotásának lehetőségére.

Mindezek alapján június második felében szükséges beadni javaslatokat, kockázatértékelést stb. melynek előkészítése érdekében jelen kibővített munkabizottsági ülés összeült.

Kiinduló javaslatok röviden

 • az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak kerüljenek ki a Pmt. személyi hatálya alól

 • Előző kezdeményezésünk támogathatóságának esetleges hiányában kockázatértékeléssel alátámasztható javaslatunk szerint (a kockázati elemeket a pénztári működésben azonosító és azokat elválasztó mechanizmusok alapján és a kockázatérzékenységre is tekintettel) az hogy az önkéntes pénztárak ügyfelei tekintetében előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettség kapcsán esetükben a normál ügyfél-átvilágítás előírásától, a személyes találkozásra kötelezéstől a lehető legszélesebb, vagy általános körben tekintsen el a jövőben a jogalkotó -- tehát az önkéntes pénztáraknak normál esetben nem, vagy csak abban az esetben kellene ügyfeleik (pénztártagok, munkáltatói tagok, támogatók) személyazonosságát igazoló ellenőrzést lefolytatatniuk (pl. ügyleti megbízások, és adatváltozás esetén) ha az magasabb kockázatú esetkörbe tartozó aktushoz kötődik. Ilyen elválasztó mechanizmus lehet a pénztárakból a nyugdíj-szolgáltatás igénybevétele előtt kilépő (de nem az átlépő), egészségpénztári jogviszonyukat megszüntető és tagsági jogviszonyuk alatt egyszerűsített formában azonosított tagok számára egy bizonyos magasabb összeghatárt (limitet) meghaladó kifizetésekkel járó aktusok esetén (a kötelező normál azonosítás fenntartása. (A „nullás”, vagy alacsony egyenleggel rendelkező tagok számára – kockázatérzékenységi szempontból – ebben az esetben sem ).

 • ügyfélkapu segítségével is azonosíthassa magát az ügyfél, ugyanis akinek van ügyfélkapuja, annak egyszer a regisztrációkor meg kell jelennie az okmányirodában, tehát ott már megvizsgálták a személyazonosságát és javasoljuk megfontolásra a Pmt. felülvizsgálata során az itt felvetett szempont és lehetőség majdani normaszövegbe építését

 • +1 a cégadatokhoz való hozzáférés körében a Ház előtt levő javaslat (https://www.parlament.hu/irom41/06361/06361.pdf) újra gondolja az állam által biztosított bárki számára elérhető ingyenes céginformációt. Kérjük, hogy a hozzáférés tekintetében a pénztárak számára tegyék lehetővé (taxatív módon kerüljön e körben meghatározásra a pénztári adat lekérdezés ingyenessége) az ingyenes cégadatokhoz hozzáférést a jövőben is.

az új pénzmosás elleni törvény előkészítésében való részvétel javaslattétel a munkacsoport egyeztetésének eredményei

A munkacsoport megjelent tagjai részletesen megvitatják a lehetőségeket. Egyetértés van abban, hogy ha erre van mód, a Pmt személyi hatálya alól emeljék ki a pénztárakat.

Hosszas helyzet és lehetőség-elemzés után egyetértésre jutnak abban is, hogy a minden megjelent által támogatott kiinduló javaslat tartalmazza, hogy az ÖPOSZ kockázatelemzésében foglaltakra tekintettel úgy sorolja az új Pmt. speciális szabályozás alá az Öpt. alapján működő szervezetek teljes ügyfélkörét, hogy esetükben az ügyfélút során csak a – 3,6 millió forintos szolgáltatási összeget meghaladó - szolgáltatás-kifizetéshez kötődően írjon elő (személyes ügyfél-találkozást nem igénylő) egyszerűsített ügyfél-átvilágítást.

Az ÖPOSZ emellett mutasson be esetleges vonatkozó magasabb kockázati elemeket is és ezekre, az alacsony kockázatú esetektől elválasztó működési és megoldási mechanizmusok kidolgozását javasolja. Ilyen elválasztó mechanizmus beiktatása lehet a pénztárakból a nyugdíj-szolgáltatás igénybevétele előtt szolgáltatást igénybe vevő és/vagy kilépő (de nem az átlépő), illetve egészségpénztári jogviszonyukat megszüntető tagok számára egy bizonyos magasabb összeghatárt (pl. 50 millió forintos limitet) meghaladó kifizetésekkel járó aktusok esetén[1] az egyszerűsített eljárás helyett a kötelező normál azonosítás fenntartása.

A javaslatok tehát:

 • az új Pmt személyi hatálya alól való kivonás kérése

 • az egyszerűsített ügyfél-átvilágítást kifejezetten csak a 3,6 millió forintot meghaladó összegű szolgáltatás kifizetéshez kötni,

 • monitoring tevékenységet előírni a szolgáltatás-kifizetések mértéke és egyéb kockázati elemek kapcsán

 • a tagsági jogviszony létesítése, valamint az ügyfélkapcsolati út során (3,6 millió forintos szolgáltatás-igénybevételig) az ügyfél-átvilágítástól eltekinteni,

Az ÖPOSZ ez alapján kiegészített pontosított anyagait a munkacsoport részére még a héten körözteti, véleményeket a PM felé történő mielőbbi beadás érdekében rövid határidővel várva.

CRS

Felmerül kérdésként, hogy hogyan járnak el a pénztárak a CRS jelentés kapcsán. A jelenlevők felidézik a NAV állásfoglalását és a kapcsolódó PM egyeztetést, ami alapján kizártak azok az egyéni számlák, amelyek bizonyos feltéteknek megfelelnek. Ennek alapján szűrhető az adatbázis, azt vizsgálva, hogy van-e egyéni számla, ami megfeleltethető a jelentő paramétereinek (50ezer USD/év összeghatáron belüli), de tudtommal a többség határidőben „nullásat” jelent (de bármikor, ha esetleg mégis kell, önellenőrzést is be lehet adni).

[1] Tehát a „nullás”, vagy alacsony egyenleggel rendelkező tagok számára – kockázatérzékenységi szempontból – ebben az esetben sem javasoljunk az ilyen megkötést, vagyis a kötelező normál ügyfél-azonosítást

#Pmt #jogimunkacsoport

Kiemelt bejegyzések