Pénztári tudástár

Nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő jövedelem adóköteles és adómentes megosztása kifizetése - az ÖPO

Egy a nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő jövedelem adóköteles és adómentes megosztásáról, kifizetéséről szóló hozzánk érkezett felvetés nyomán az ÖPOSZ jogi munkacsoportja a témában kialakult értelmezése, iránymutatása az alábbi:

Jogi háttér

Az SZJA tv 28.§ (8) bekezdésében így rendelkezik a nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő jövedelem adóköteles és adómentes megosztásáról, kifizetéséről:

Iránymutatás

A várakozási idő (10 év) lejáratát követően teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetéseket mindig meg kell bontani hozamra és egyéb tagi követelésre jutó részre.

A hozam adómentes bevétel (szja 1. mell. 6.4. a) pont), a hozamon felül kifizetett rész egyéb jövedelemnek (szja tv. 28. § (1)) minősül, azzal a kiegészítéssel, hogy ezen kifizetéseknek csak meghatározott részét kell az egyéb jövedelem számításnál adóztatandó jövedelemként figyelembe venni. A fentiek szerint meghatározott jövedelem összege után a magánszemélyt terheli az egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség. (eho tv. 3. § (1) a) pont; 11. § (11) bekezdés).

I.

2008.01.01-je előtti befizetések kifizetésekor az szja tv. 28 § (8) bekezdése szerint kell eljárni.

2007.12.31-e utáni bevételek kifizetésekor az szja tv. 28 § (8) bekezdés a) és b) pontja szerint kell eljárni. Az a) pont szerint a jóváírás és a kifizetés időpontja szerint az eltelt időszakot kell vizsgálni, míg a b) pont a jóváírást követő évet veszi figyelembe.

Ez azt jelenti, hogy a 2007. utáni befizetések esetében kifizetéskor a befizetések évenkénti összegére külön-külön kell számolni a 10 éves várakozási időt.

Példa:

Jóváírás dátuma: 2008. június 12.

Várakozási idő letelte: 2018. június 11. (éve 2018.) 100%

Várakozási idő letelte évét követő 1. év: 2019. 100%

Várakozási idő letelte évét követő 2. év: 2020. 90% (már január 1-től!)

Várakozási idő letelte évét követő 3. év: 2021. 80% (már január 1-től!)…

II.

Az SZJA tv 28.§ (8) bekezdése értelmében adóköteles tőke mértékét a befizetés éve határozza meg, tehát a kifizetés teljesítésekor továbbra is a tőke éves bontását kell alapul venni (tekintettel arra is, hogy értéknapos bontás sok esetben – pl. átlépők adatszolgáltatása - nem is áll rendelkezésre, csak éves bontás) bár az Öpt. 47/B (3) az értéknapos adatszolgáltatás teljesítését írja elő.

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

47/A. § (1) Ha a tag a várakozási idő letelte előtt a tagdíjat az alapszabályban megjelölt időtartamon túl nem fizeti (a tagdíjnemfizetés kezdő időpontja), úgy a tagdíjnemfizetés kezdő időpontjával kezdődő időszak a várakozási időbe beszámít, és a tag tagsági viszonya a várakozási idő leteltével megszüntethető.

(2)

47/B. § (1) Pénztárak közötti átlépés esetén - ideértve a 45/A. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt esetet is -, illetve amennyiben valamely okból különböző nyugdíjpénztárakban fennálló tagsági jogviszonyok alatt eltelt várakozási idők összeszámítása szükséges, akkor az érintett tagsági jogviszonyok alatt eltelt várakozási idők összeszámítandók azzal, hogy a párhuzamosan fennálló tagsági jogviszonyok alatt egyidejűleg eltelt várakozási idők csak egyszeresen vehetők figyelembe.

(2)

(3) Pénztárak közötti átlépés esetén az átlépő tag egyéni számla követeléséről tőke és hozam bontásban, a 2007. december 31-ét követő befizetésekről az értéknap megjelölésével, illetve az átlépő tag egyéni számlájára vezetett tagi lekötésről, annak mértékéről és jogosultjáról a befogadó pénztárat az egyéni számlát vezető pénztár köteles értesíteni. A tagi lekötés jogosultját az átlépésről és a tagi lekötés egyéni számlára vezetéséről a befogadó pénztár köteles értesíteni a befogadó nyilatkozat kiállításával egyidejűleg.

#Útmutató

Kiemelt bejegyzések