Alapszabály

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének Alapszabálya az a dokumentum, amely lefekteti a Szövetség működésének céljait és alapelveit, továbbá meghatározza a tagsági jogviszony, a szervezeti felépítés és a döntéshozatal kereteit.

 

A Pénztárszövetséghez bármely pénztár csatlakozhat, feltéve, hogy:

- magára nézve kötelezőnek fogadja el a Pénztárszövetség Alapszabályát,

- egyetért a Szövetség alapelveivel

- a tagszervezetek közgyűlése által jóváhagyott mértékű és esedékességű tagsági díj megfizetését vállalja,

- a csatlakozni kívánó pénztár küldöttközgyűlésén döntést hoz a csatlakozási szándékról (Öpt. 23.§ (1) i) pontja alapján)

- továbbá írásos csatlakozási kérelmét az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége elnökségének címezve (1051 Budapest, Mérleg u. 4.) eljuttatja.

Jogszabályok

Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működését az alábbi törvények, kormányrendeletek szabályozzák

 

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

281/2001. kormányrendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól

223/2000. kormányrendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Az egészségpénztárak működését az alábbi törvények, kormányrendeletek szabályozzák

1993. évi XCVI. Törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

252/2000. Kormányrendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

268/1997. Kormányrendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól

 

Együttműködési megállapodás a PRIMUS Egyesülettel (20117.12.)

 

Együttműködési megállapodás a VDSZ-el (2017.01.18.) 

Együttműködési megállapodás a FESZ-el (2016. 09. 30)

Együttműködési megállapodás a BAMOSZ-szal (2016.09.29.) 

Együttműködési megállapodás a Budapesti Értéktőzsdével (2016.09.01.) 

 

Együttműködési megállapodás a Magyar Gyógyszerészi Kamarával (2016.07.12.)

Együttműködési megállapodás a Magyar Nemzeti Bankkal (2015. 09.24.) 

 

 

Korábbi megállapodások:

 

Együttműködési megállapodás a Bankszövetséggel (2009.01.19)

 

Együttműködési megállapodás a BSZSZ-szel (2009.01.19)

 

Együttműködési megállapodás a MABISZ-szal (2008.10.10)

Együttműködés

  • Facebook Social Icon

 

ÖPOSZ., Minden jog fenntartva

info@penztar-szovetseg.hu

 

Jogi nyilatkozat: A jelen weboldalon található anyagokat és információkat az ÖPOSZ kizárólag tájékoztatás céljából nyújtja a felhasználóknak. A tartalom előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának a jogát fenntartjuk. Az ÖPOSZ nem vállal felelősséget semmiféle, a jelen weboldalon található információk használatából, alkalmazásából vagy a weboldalhoz való hozzáférés hiányából eredő károkért. Az ÖPOSZ továbbá nem vállal felelősséget az adatok, információk pontosságáért vagy teljességéért, ideértve szöveget, grafikát, hivatkozásokat vagy bármilyen egyéb, a weboldalon található tartalmakat. Az ÖPOSZ továbbá nem vállal kötelezettséget a weboldalon található tartalmak frissítésére.